search
Strona główna:

Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

ul. 18 Stycznia 14
06-500 Mława

tel./fax
(0-23) 65 4 32 54
(0-23) 654 30 82

baner
Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i porządku

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i porządku przez okres 24 miesięcy w zarządzanych przez siebie budynkach oraz na terenach przynależnych do budynków.

UWAGA! Aktualizacja z dnia 22.07.2020 r.
1. Zmiana w SIWZ- poprawiona w punkcie 13. 5 ppkt 5 
2. Zmiana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Załącznik 1.2
Termin składania ofert nie ulga zmianie.

Dokumenty do pobrania:
SIWZ.pdf (302.5 KB)
SIWZ - sprzątanie.
Załącznik-1.1-i-1.2.pdf (198.73 KB)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
SIWZ-1.pdf (302.54 KB)
Aktualizacja z dnia 22.07.2020 r. - poprawiono w punkcie 13. 5 ppkt 5) dot. złożenia wraz z ofertą informacji na temat liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę. Informacja jest niezbędna na etapie przyznania punktacji w procedurze przetargowej.
Załącznik-1.1-i-1.21.pdf (199.13 KB)
Aktualizacja z dnia 22.07.2020 r. - zmiana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Załącznik 1.2- aktualizacja wykazu budynków będących własnością Miasta Mława wraz z powierzchnią użytkową budynków
informacja-z-otwarcia-ofert.pdf (306.85 KB)
Aktualizacja z dnia 29.07.2020 r. - informacja z otwarcia ofert.
zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf (478.99 KB)
Aktualizacja z dnia 24.08.2020 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Drukuj
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Nowakowski
Udostępniający: Jakub Nowakowski
Czas udostępnienia: 2020-07-13 23:50:05
Czas wytworzenia: 2020-08-24 15:10:55