search
Strona główna:

Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

ul. 18 Stycznia 14
06-500 Mława

tel./fax
(0-23) 65 4 32 54
(0-23) 654 30 82

baner
Przeglądy stanu technicznego budynków

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie zaprasza do złożenie ofert na 5 letnie przeglądy stanu technicznego budynków.

Aktualizacja z dnia 28.09.2020 r :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie informuje, że unieważnia postępowanie o udzielanie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie kontroli 5-letniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia dot. budynków zarządzanych przez TBS Sp. z o. o. w Mławie.


Dokumenty do pobrania:
5-letnie-przeglądy-stanu-technicznego-budynków.pdf (2.63 MB)
Zapytanie ofertowe na 5 letnie przeglądy stanu technicznego budynków.
zbiorcze-zestawienie-ofertr-złożonych-w-postępowaniu.pdf (24.8 KB)
Aktualizacja z dnia 7.07.2020 r. Przeglądy stanu technicznego budynków - zbiorcze zestawienie ofert.
Drukuj
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Nowakowski
Udostępniający: Jakub Nowakowski
Czas udostępnienia: 2020-06-20 00:23:42
Czas wytworzenia: 2020-09-28 19:12:25