- BiP – Towarzystwo Budownictwa Społecznego - http://bip.tbs-mlawa.pl -

Przetarg na dostawę i montaż zabudów loggi

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie ogłasza przetarg na dostawę i montaż zabudów loggi w budynku komunalnym przy ul. Smolarnia 6 w Mławie dz. nr ew. 10-831/14 – II postępowanie.